Zoekgeraakte bal bij kaatsen, staande rechts is Sikke la Fleur 1985.