Als de boeren het druk hadden,schoot er geen tijd meer over naar de kapper te gaan.
Dus kwam de kaper hen op het land opzoeken.
En het ging er even goed om!
Naaststaande foto werd onder Firdgum gemaakt.
Het is een tafereeltje, dat men daar in de buurt tijdens het drukke seizoen dagelijks kon bewonderen.