18 Juli 1987.

Na 20 jaar Verslag en Uitslag van de eerste kaatspartij van “Hald Moed” Firdgum.
Na twintig jaar eindelijk weer kaatsen op het “Leegje”.
Na een geslaagde reunie in mei, stond nu een kaatspartij op het programma.
Er werd een commissie benoemd, die deze wedstrijd moest organiseren.
Na een paar keer vergaderen werd besloten een kaatspartij op 18 juli te houden, voor inwoners van Firdgum en Tzummarum.
Na wat reclame gemaakt te hebben stonden er maar liefst 102 personen op de lijsten, verdeeld over vijf catogorieë, met een verliezersronde, of er werd in poule verband gekaatst.
Dit hield in dat er 11 perken moesten komen.
De gemeente werd gewaarschuwd om het leegje te maaien en een gedeelte van Hettinga zijn weiland op de terp, aangezien je op het leegje maar vier perken kwijt kon.
Tot grote schrik van heel Firdgum viel er de vrijdagsavonds 40 mm. water.
Met behulp van pompen werd het leegje leeg gezogen en kon zaterdagmorgen 12 uur gestart worden.
De algehele leiding was in handen van Hans Bruinsma.
Er werd fel gekaatst onder goede publieke belangstelling, voor eten en drinken kon je terecht in de tent die op het veld stond, waar dankbaar gebruik van werd gemaakt.
Om half 6 viel de laatste slag, en nadat de meesten de voeten hadden gewassen in de omringende sloten, werden de prijzen en kransen uitgereikt.
Uit naam van “Hald Moed” nogmaals dank voor diegenen die meekaatsen en speciaal een woord van dank aan Hans Bruinsma zonder hen was het nooit zo’n geslaagde dag geworden.

De uitslag:
Meisjes winnaarsronde:
1e Jellie v.d.Zee, Marjan Walta, Maaike de Valk.
2e Sandra Westra, Sabina v.Krimpen, Engelina Jonk.

Verliezersronde:
1e It Anema, Gryte van Bentem, Tineke Huizinga.

Jongens winnaarsronde:
1e Andre Westra, Klaas J.Kuiken, Gerlof Kasma.
2e Ijsbrand Jepma, Rienk Huizinga, Jeroen Mosselman.

Verliezersronde: 1e Gosse Schuiling, Dirk j.Telinga, Theo v.d.Walt jr.

Dames winnaarsronde: 1e Greta Westra, Tine Hoekstra, Marrit Hettinga.

Verliezersronde: 1e Etje Talsma, Ires Bouma, Baukje Hoekstra.

Senioren B in poule verband:
1e Lieuwe Anema, Marten Huizinga, Siep v.d.Zwaag.
2e Jaap Vellinga, Samme Talsma, Tabe de Jong.

Senioren A, winnaarsronde:
1e Harry Zijlstra, Feitsen Talsma, Egbert Jensma.
2e Rein Smidts, Foeke Terpstra, Feie Westra.

Verliezersronde:
1e Theo Drayer, Teake v.d. Walt, Anne Jensma.

16 juli 1988 was de datum dat er weer gekaatst zou worden.
En commissie bestaande uit 3 man was dag in dag uit bezig geweest om de kaatsers in Firdgum te krijgen, wat grandioos lukte.
Door het slechte weer was het bestuur en commissie s’morgens vroeg al op het kaatsveld om te beoordelen of het wel of niet door moest gaan.
Na een kort beraad werd het uitgesteld en gepland op 23 juli.
In grote getale kwamen de kaatsers het veld op zodat er om twaalf uur gestart kon worden.
38 parturen waren van de partij, verdeeld over vijf categorieën.
Vele kaatsers en kijkers konden genieten van een gezellige middag en een gezellig onderonsje in de grote tent die was opgezet op het leegje.
Ongeveer half zes was het laatste balletje geslagen en konden de prijzen worden uitgereikt aan de winnaars.
We hopen alle kaatsers volgend jaar weer te begroeten.

UITSLAGEN.
Meisjes winnaars: 1e It Anema, Engelien Jonk, Dini van Krimpen.
Meisjes verliezers: 1e It Anema, Marjan Walta, Tjarda Bouma.
Jongens winnaars: 1e Andre Westra, Cornelis Jensma, Eduard Cuttres.
2e Wigle Anema, Dennis van Dorp, Sebastiaan Hak.
Jongens verliezers: 1e Ronald Schat, Wilco Kok, Jeroen Mosselman.
Dames winnaars: 1e Annie Tuinman, Atje van Krimpen, Connie Zwager.
2e Etje Talsma, Sijke van Steinvoorn, Roelie Mosselman.
Dames verliezers: 1e Greta Westra, Trijntje Bruinsma, Marga Kok. Senioren B.winnaars: 1e Tabe de Jong, Sipke van der Walt, Wietze Leistra.
2e Lieuwe Anema, Tiemen Dijkstra, Koos Kok.
Senioren B. verliezers: 1e Theo Nauta, Wayne Cuttres, Derk Jonk.
Senioren A. winnaars: 1e Feitse S.Talsma, Egbert Jensma, Jan Jensma.
2e Tjerk Jensma, Johan Leistra, Teake van der Walt.
3e Bein van Dijk, Erik Vellinga, Gosse Schuiling.
Senioren A. verliezers: Roelof Brolsma, Jacob de Jong, Doeke Hemstra.

Kaatsen 17 Juni 1989
Voor de vereniging Hald Moed was het weer een prachtige dag.
Er waren 33 parturen naar Firdgum gekomen om er een geslaagde dag van te maken, wat hun dan ook zeker is gelukt.
Buiten alle prijzen en kransen om, waren er ook nog 2 grote wisselbekers voor de oudste deelnemende man en vrouw.
Dezen werden dan ook gewonnen door Bartle Kramer en Tine Hoekstra.
Kaatsers jong of oud, bedankt en hopelijk tot volgend jaar.
Secr.D.van der Walt.

Jammer dat de uitslagen van 1989 bij de redactie ontbreken.

Kaatsen 23 juni 1990 op deze dag was weer de jaarlijkse kaatspartij op “t Leechje”.
Dagen van te voren was men weer bezig geweest om alles weer voor elkaar te krijgen.
Een dag tevoren was het vreselijke koud met harde wind en regen, maar zaterdags was het alleen nog maar de harde wind.
De opslagers hadden er wel wat last van, want de wind woei dwars over het veld.
Maar de zon scheen er bij en iedereen had plezier.
Er waren 99 kaatsers aangemeld en daar waren we heel blij mee.
Er werd fel gekaatst.

De uitslagen waren:
Meisjes en jongens winnaarsronde:
1e Ronald Schat, Ronald Terpstra, Lucie Zwager.
2e Veronica Telinga, Riemer Aant van Beem, Jan Groendijk.
3e Anita Bouma, Tabe Huizinga, Roel van Dijk.

Meisjes en jongens verliezersronde:
1e Grytte van Benthem, Remco v.d.Walt, Rienk Huizinga.
2e Diny van Krimpen, Teade de Vries, Piet v.d.Schaar.

Vrouwen winnaarsronde:
1e Ettje Talsma, Joke Bouma, Sandra Pietersma. 2e Janny Jensma, Pietje Heeringa, Janny Meijer.
3e Sjoerdje Drayer, Helena van Krimpen, Atje van Krimpen.

Vrouwen verliezersronde :
1e Marrit Veldman, Sandra Westra, Tine Zuidema.
2e Hanne Schuiling, Ria Hoekstra, Suzan Hoeksema.

Heren B. :
1e Lieuwe Anema, Jan Visser, Marten Huizinga.
2e Piet Zwager, Wayne Cutress, Jappie Mosselman.

Heren A. winnaarsronde :
1e Teake v.d.Walt, Johan van Krimpen, Marc Hettinga.
2e Roel Brolsma, Louw Hoekstra, Wim Wassenaar.

Heren A. verliezersronde :
1e Klaas Vellinga, S.v.Beem, Jan Talsma.

Oudste deelnemers:
Mannen, Tiemen Dijkstra en vrouwen Betty Zwager.