Achter op de foto staat 2e prijs reciteeren Hinke de Vries.
N.V. afd.Tjummarum afschaffen alcohol houdende dranken Firdgum.
1930 heeft Hinke de Vries deze foto gewonnen bij een declamatie voordracht.
Foto is gemaakt door meester Reidsma.
bron: Klaas en Ymie Spijker-Palsma.