Barradeel neemt vijf monumentale kerktorens over.

Sexbierum-De raad van Barradeel ging akkoord met de aankoop van vijf kerktorens in de gemeente.
Het betreft de torens van de Herv.kerken in Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum, Firdgum en Minnertsga, alle daterend van voor 1798.
Ze zijn overgenomen voor het symbolische bedrag van f.1.- elk, waarbij de gemeente beheer en onderhoud voor zijn rekening neemt.
l.c. 4 sept.1982.

Herstel voor toren firdgum.

Firdgum-De vrijstaande toren zadeldaktoren op de terp in Firdgum krijgt een grondige opknapbeurt.
Al meer dan een jaar staat het oude bouwwerk van de kerkvoogdij Tzummarum-Firdgum in de steigers.
De restauratie kon worden uitgevoerd in het kader van werkveruimende maatregelen.
Een aantal werkloze bouwvakkers kon daardoor aan de slag.
Het werk werd eind vorig jaar vertraagd, toen bleek dat de toren er slechter voostond dat aanvankelijk werd aangenomen.
Er moest voor de stevigheid een speciale specie ge´njecteerd worden voor de muren.
De restauratie valt daardoor ook duurder uit.
Volgens de Gemeente Franekeradeel wordt er nog onderhandeld met monumentenzorg over een aanvullende subsidie.
Verder zijn de problemen allemaal opgelost aldus een woordvoerder.
Men streeft ernaar de toren klaar te hebben in het voorjaar als er in Firdgum een reunie gehouden wordt.
l.c. 21 febr. 1987.