Foto: W.Leistra

Ongeveer 15 jaar geleden waren dit de oudste en de jongste inwoner van Firdgum.
De oudste was Douwe Zwager en de jongste Anne Ben Wateler.