Foto: W.Leistra

Schaatswedstrijd “Hald Moed”

Firdgum kon na jaren weer een wedstrijd schaatsen houden.
Na veel gezoek in de oude Notulen Boeken, is de laatste wedstrijd terug te gevonden op 5 febr. 1954.
Er werd toen een estafette gehouden.
Deelname 8 parturen?, op de Put (de vroegere ijsbaan van Tzummarum.

De uitslagen van toen waren:
1 J.de Vries-Boomstra-Sikkema-Sj.Koopal.
2 J.v.d.Zee-mej.R-Terpstra-S.Miedema.
3 D.Zwager-J.Faber-Vis-H.Boomsma.

Dit zijn uitslagen van 37 jaar geleden, maar nu kan er weer een schaatswedstrijd in de boeken worden bijgeschreven, en wel van 2 febr.1991.
Opnieuw gingen 35 deelnemers naar de Put, pret en plezier was er volop aanwezig, en zoals het hoort op het ijs, was er ook een Koek en Zopie.

Bij de kleintjes:
1e Petra Spoelstra,
2e Siepy Huizinga.

Jongens en meisjes tot 14 jaar:
1e Tabe Huizinga,
2e Rienk Huizinga.
Alle kinderen kregen een herinnerings medaille.

Bij de groteren ging het om een sledewedstrijd.
Een koppel bestond uit Man en Vrouw, waarvan de vrouw met de man in de slede van start ging, onderweg moest er dan worden gewisseld.
Allerlei kunsten werden er uitgevoerd, om dat zo vlug mogelijk onder het schaatsen uit te voeren.
Zo ging er iemand eerst altijd op zijn knieen liggen voor hij in de slee klom.

De eerste prijs ging naar:
1ste Mark Hettinga en Trijntje vd.Walt.
2e Lieuwe Anema en Atje van Krimpen.
3e Herman Veldman en Klaske Huizinga.
We hopen niet weer 37 jaar te hoeven wachten.
Secr. D.v.d.Walt.