1979 De wagen van Firdgum met achter de toonbank Dirkje v/d Walt.