1979 De wagen van Firdgum met op de trekker Theo v/d Walt.