Foto: W.Leistra

Camstrawei 6 Begin 1900. woonde hier Pieter Sikkes Lautenbach ,een weduwnaar met 2 dochters. Pieter was afkomstig uit Berlikum. Hij gebruikte het land waar het huis op stond en ook de 3 pndm. die Hein v.d. Zee later gebruikte aan de noordkant van de spoorweg. Pieter zijn dochters zijn beide getrouwd .,,Reintje met Hendrik de Roos en Sipkje met Sjoerd Zwart,beide uit Minnertsga. Hendrik was Gardenier en Sjoerd was Turfschipper. Pieter had ondertussen alweer 2 zoons bij zijn tweede vrouw gekregen, Sikke en Piet. In het voorjaar van 1934 zijn ze verhuisd naar Minnertsga. Zijn huis is toen verkocht aan Jan Aukes v.d.Ploeg en Botsie. Deze Jan en zijn broer Folkert hadden tezamen heel wat land in gebruik (groot gardenier) Folkert woonde in Tzummarum in de Koornsteeg. In 1949 besloten ze om te stoppen en verkocht Jan het huis aan de Camstrawei aan Pieter de Haan de vader van Roel die er ook lang heeft gewoond. Pieter woonde voordien aan de zeedijk,in het huis waar Gouke Reitsma woont. Pieter en Tetje hadden 5 kinderen,2 zoons en 3 dochters :Fokje, Jantje, Albert, Roel en Djoke.Na Roel de Haan woont hier thans Tabe Huizinga.