Foto: W.Leistra

Camstrawei 4. Nu de familie Mosselman.

In dit huis woonden vroeger rond 1900 , 2 gezinnen. De westelijke woning zat een klein schuurtje aan vast,het werd bewoond door Jan Groen en Janke en het andere huis werd bewoond door Jacob Hiemstra en Jeltsje,die hadden 2 dochters en 2 zoons. Deze 2 gezinnen hadden het land 13 pndm. wat er omheen lag ieder voor de helft in gebruik (gardeniers) doch Hiemstra had ook wel eens een paar koeien op stal,er stond toen een flink groot houten hok aan de noordkant van de huizen. Groen had geen vee en had ook geen kinderen ook had hij een slecht been,een zogenaamde klapvoet. Hiemstra was niet veel beter,hij liep over beide kanten mank. Ook was hij ouderling in de kerk van Tzummarum. Op een zondagmorgen toen hij zijn bank in de kerk weer zou ingaan, zakte hij plotseling in elkaar en overleed ter plaatse.

In deze huizen woonden voor deze mensen een oom van onze moeder, hij was een broer van onze beppe.
Cornelis Pieters Hoekstra.

Hij was de pake van de hier eerder genoemde Ale Hoekstra.
Deze zijn ouders liggen hier beide op het kerkhof, Dirk Hoekstra en Renske van der Ploeg.
Ook de vrouw van Ale Hoekstra, Geertje Struiksma en zijn zuster Pietje Hoekstra liggen hier begraven.

Aldus Sikke La Fleur uit het boekje “Sikke Vertelt”.