Foto: W.Leistra

Camstrawei nr.29-31 en 33-35.

Op nr.33 woonde rond 1900 de familie Albert de Haan en zijn vrouwJantje Hoekstra, dit waren de pake en beppe van Albert en Sikke La Fleur. De familie de Haan had 6 dochters. Eelkje, Tjitske, Sjoerdje, Pietje, Corneliske en Janna en ook nog 2 zoons Sjouke en Pieter. De familie de Haan verhuisde later naar Camstrawei13 ten noorden van het schoolhuis Albert de Haan is in1912 gestorven en zijn vrouw Jantje in 1916. In hun huis kwamen toen Jurjen Westra en Houkje te wonen,dit waren de grootouders van de latere Jurjen Westra die jarenlang op de hoek Camstrawei/ Hearewei heeft gewoond.

Op nr.35 woonde rond 1900 de familie Gooitzen Scheffer en Sietske, Dit waren de overgrootouders van Siebe Faber die nog in Firdgum woont. De familie Scheffer had 4 dochters : Siebrechje, Trien, Aaltje en Jetske en een zoon Pieter. Later zijn ze naar Tzummarum verhuisd.