Foto: W.Leistra

Gerestaureerde grafsteen van het fam.Telting graf.