Jelgersmahiem.

Links de school en de beide hokken van Sikke en Albert La Fleur.