Camstrawei In de jaren vijftig.

Even voorbij deze woningen was de spoorwegovergang met een halte.
Met ingang van 15 Mei 1933 is de stopplaats der Nederlandsche Spoorwegen in Firdgum opgeheven.
Voor de goederendienst bleef deze halte nog een hele poos gehandhaafd.

Weer locomotief ontspoort, nu bij Firdgum.

In Firdgum is weer een locomotief ontspoort van de goederentrein, die in Tzummarum aardappelen en vlas laadt.
Verleden week onstpoorde de locomotief in Tzummarum.
Evenals toen is de oorzaak onbekend.
Met steun van hulptroepen uit Leeuwarden en hulp van een andere trein werd de locomotief weer in de rails gezet.
Dit vergde 4 uren oponthoud.
l.c.14 nov.1955.