Camstrawei vanuit het noorden jaren 50.
Links de toen nog aanwezige arbeiderswoningen welke in de begin jaren 90 zijn afgebroken.
Rechts de boerderij van fam. Huizinga.