Tjessingawei 12. Johannes de With liet eertijds dit gardenierspul bouwen. Johannes was eerst bakker in Tzummarum. Toen later de Tjessingawei werd verbreed moest het hele stee verdwijnen en voor de gebroeders de With Hendrik, Auke, en Lolke zou er toen een huis in Tzummarum gebouwd worden. Maar de gebroeders wilden dat persee niet. Later is het spul afgebroken en is er nieuw voor in de plaats gekomen. Om de Camstrawei toegankelijker te maken is het nieuwe stee iets naar achteren en naar het oosten gezet. Later is het nieuwe stee aan Jan Visser verkocht. rechts ziet u de houthandel van Harm Terpstra.

Firdgum
Het woonhuis met schuren en diverse percelen bouw en weiland gelegen aan de Tjessingawei 12 en Mienskarleane te Firdgum, totaal groot 7.17.80 hectare.
Laatst in eigen gebruik bij de heer H.de With.
Te veilen in 5 percelen met het recht op samenvoeging.
Perceel 1: woonhuis met schuren en erf en bouwland.kad.gr. 0.44.50. ha.
Perceel 2: weiland kad. gr. 1.55.80. ha.
Perceel 3: weiland kad. gr. 1.41.90.ha.
Perceel 4: bouw en weiland kad.gr. 1.54.50. ha.
Perceel 5: bouwland kad.gr. 2.21.10. ha.
Provisioneel : Woensdag 2 Sept. 1987.
Finaal: Woensdag 16 Sept. 1987.
Beide dagen smiddags om 14.00 uur in cafe “Het Wapen van Barradeel” te Tzummarum .
Vrij te aanvaarden na betaling.
Betaling: 12 Oct. 1987 of eerder bij overeenkomst.
l.c. 29 aug. 1987.