foto's: W. Leistra

Kaatsen 2 juli 2017 Hald Moed Firdgum
De prijswinnaars bij de jeugd.
Namen senioren bij ons onbekend. Wie wil dit aan ons doorgeven ?

1e prijs
Tieme Seinstra
Mart Postma
Hielke Huizinga

2e prijs
Sander Vd Walt
Mark Reitsma
Ate Molenmaker

3e prijs
Marten Huizinga
Johanneke Schuiling
Roelof Gosse Schuiling

4e prijs
Sander Hempenius
Brent Monsma
Lieke Huizinga