Foto: W.L.

'Hâld Moed'Firdgum

Een zestigtal kaatsers streed om de mooie prijzen in Firdgum.
Door omstandigheden is deze partij enkele jaren niet doorgegaan, maar nu was er weer genoeg animo.
De organisatie van 'Hâld Moed' had de zaak goed voor elkaar.

Uitslagen

Jeugd

1e prijs: Simon van der Walt

2e prijs: Samet van der Pol

3e prijs: Niek Reitsma

Dames:

1e prijs: Aaltje Bleeker, Sanne Haarsma, Femke Schuiling

2e prijs: Jolanda Schuiling, Mariëlle Faber, Marrit Noordenbos

3e prijs: Lena Bleeker, Femke Postma, Willeke Lycklama à Nijeholt

Heren

1e prijs: Cornelis Jensma, Johan van der Walt, Wietse Schuiling

2e prijs: Leo Vogels, Martin Huitema, Ale Hoekstra

3e prijs: Arjen Bleeker, Jan Reitsma, Hein Haarsma

Verliezers Heren

1e prijs: Jelmer van der Meer, Emile Vogels, Gosse Schuiling

2e prijs: Christiaan Goeman Borgesius, Siete Wassenaar, Mink Dijkstra.

Red. “Hâld Moed”