Reconstructie kerk in de achtiende eeuw, deze hangt in de consistorie van de herv.kerk te Tzummarum.