Toneelvereniging 'Onno Swier'(De Gouden Swipe).
bron: S.F.Talsma.