Dirk zijn eerste auto in Amerika.

Dirk verteld uit de jaren 50/60

Een verhaaltje over vroeger.
Ik had altijd veel oude motorfietsen maar ik was nog maar 12 jaar oud en vanzelf geen rijbewijs of papieren of zo Ik moest altijd om de politie denken dan ging ik vaak het veld in en ook wel naar de zeedijk, met laag water ging ik tot het water toe dan vloog de drek achter bij mijn rug op.
Een keer met Jan Sybesma van Sybe en Sietske die ik achterop had kwamen we van de zeedijk maar op de Synadaweg waar Reinder Kamstra woonde stond Loge de politie op ons te wachten.
Ik zei tegen Jan,we zien de andere kant uit dan doen we net of we hem niet zien toen draaide ik het gas open maar wat Loge deed hij pakte de fiets bij het pakjesdrager en zette zo de fiets dwars over de weg ik moest stoppen nou we stonden stil toen stond mijn voorwiel tegen zijn fiets.
Wel Loge zij papieren nou ik zij die heb ik niet wel hij zei die moet je zien te krijgen want anders ziet het er niet zo best uit voor je.
Nou ik naar Eibert en Jantje die woonde tussen Firdgum en Minnerstsga en die vond de papieren toen moest ik naar Leeuwarden voor de rechter en kreeg ik voorwaardelijk.
Eibert had altijd veel oude moters het enigste was altijd ze zaten onder de kippenstront.
Ik ging ook vaak naar de kamp dan hadden we een plank die omhoog ging en dan lagen er wel vier of vijf jongens voor op de grond dan vloog ik er overheen.
Toen ik 16 jaar was werkte Ik voor Thijs Zwalua dan had ik de motor op het werk dat had Loge eerst niet in de gaten dan wachte hij bij ons huis maar dan kwam ik thuis op de fiets dan kon hij me niks doen maar daar kwam hij gauw achter.
Ik ben vaak voor een oude vrouw in de berm gelegen dan dacht ik dat het een politie was daar leken die veel op in de verte.
De politie reed toen ook op een brommer berini maar die konden mij nooit krijgen, wat we ook wel deden wij stonden vroeger altijd onder de luif bij Thijs Zwalua dan stond Loge daar ook vaak bij ons, dan zonder dat hij het wist haalde ik de kabel van het vonken potje af dan wou de moter niet lopen en dan kon hij niet achter mij aan vanzelf.
Loge was anders wel een beste politie.
Ik weet ook nog best op een oudejaars avond zaten Samme Talsma broer van Sjoerd en een van Sterk ik weet niet meer hoe die hete maar die zaten op het dak van o jee Dronrijp de loodgieter op een schoolbank met een fles jenever toen kwam Loge en Samme zei nou Loge ook een jonkie jawel zei hij en Samme kwam naar beneden en gaf hem één zo was hij ook weer.

Word vervolgd Dirk