Dirk Hoekstra voor het huis van zijn pake en beppe tegenover de Geref. Kerk.

bron: Dirk Hoekstra Amerika.