Winkeltje van S. Talsma aan de Buorren Tzummarum (Vicaris)