v.l.n.r.: Jan Wissing, Maaike Wissing met Jan Smids, Reiny Smids en AnnaCatharina Wissing-Mollema met Anneke Ferwerda in Tzummarum.