9-8-1967: Jan en Anna C. Wissing voor hun huis aan de Buorren 43 Tzummarum.