Een foto van Trijntje Sydses Jepma (1878-1964) met één van haar kinderen.
evenals haar jongere broer Gerrit, koos Trijntje ervoor een bestaan in de Verenigde Staten op te bouwen.
Ze deed dit samen met haaar man Willem Rientses Terpstra(1877-1974), met wie ze in 1902 trouwde.
In 1908 emigreerden ze naar de U.S.A.