ACHT EN VIJFTIG JAAR GELEDEN NAMEN ZE ENKELE REIS TZUMMARUM-AMERIKA

OUD-POLITIEMAN KOOLSTRA WAS OP BEZOEK BIJ ECHTPAAR
TERPSTRA-JEPMA

Op onderstaande foto Willem Terpstra en zijn vrouw Trijntje Terpstra-Jepma, wonende te Hartley in de staat Iowa (U.S.A.).
Zij zijn afkomstig van Tzummarum en zijn in 1908 naar Amerika geëmigreerd.
Terpstra is thans 87 en zijn vrouw 86 jaar.
De oud politieman Koolstra, die gedurende de bezettingsjaren o.a. te Tzummarum was gestationeerd en die een zoon in Hartley heeft wonen, heeft hen deze zomer meermalen opgezocht.
Hij heeft enkele uren bij de familie Terpstra doorgebracht.
De heer Terpstra ondanks zijn hoge leeftijd nog zeer kras, wist nog heel wat te vertellen over de toestand van vroeger in de Bjirmen.
Als schooljongen moest hij al met zijn moeder met de ,,bôllekorf” op stap.
Zijn vader was wat invalide en Bill, zoals ze hem in Amerika noemen, moest al spoedig mee verdienen om de verdiensten wat aan te vullen, alhoewel zijn onderwijzer graag wilde, dat hij zou doorleren.
Daar kon toentertijd echter niets van komen.
Zijn ouders woonden toen op de Kampioen en Terpstra kwam, toen hij de lagere school had afgelopen, in dienst bij Pier Bonnema aan de Zeedijk.
Later woonden ze op de ,,Finkepôlle”en is Bill enige jaren knecht geweest bij landbouwer Jan Hiddinga.
In 1902 zijn Willem en Trijntje getrouwd.
Het was grote armoede onder de arbeidersbevolking en zo besloten ze op aanraden van een zwager Gerrit Jepma, die in Amerika woonde, te emigreren.
Ook hier ging het de eerste jaren niet zo voorspoedig, maar door hard werken kreeg Terpstra wat meer armslag en kocht hij in 1918 een farm tussen Sanborn en Hartley met een kwart section land,dat is ongeveer 65 hectare.
De toestanden waren toen ook niet zoals thans.
Er waren echter meer gelegenheden om iets te bereiken.
De wegen , op de hoofdwegen na,waren in hoofdzaak modderbaden; nu zijn ze allemaal verhard.
In 1915 had Terpstra zijn eerste auto, een T-Ford.
In 1931 verhuisde hij naar Hartley, waar hij varkens begon te mesten en enige honderden kippen hield.
Zijn zoon Rients kwam op de farm en woont daar nog.
Terpstra is nog zeer fitaal.
Iedere morgen is hij zo tussen 6 en 7 uur present om zijn werk op de kippenfarm aan te vangen.
Hij weet niet van ophouden.
Daarbij bestuurd hij nog steeds zelf zijn auto en trator.
De laatste jaren houd hij ook nog een dagboek bij.
Zijn vrouw is overigens ook nog goed gezond, alleen zij heeft enige jaren geleden een kleine aanval gehad, daardoor is zij niet meer zo goed ter been.
Ze zijn niet weer in Nederland terug geweest.
Ze zouden nog wel graag eens in ,, the old country” willen zien, maar vinden, dat ze nu te oud zijn om die stap nog te ondernemen.
Zijn vrouw heeft nog 2 broers en een zuster in Tzummarum wonen.

MEVROUW TERPSTRA-JEPMA (IN AMERIKA) OVERLEDEN

Bij het ter perse gaan van dit blad, toen het artikel over het oud-Tzummarumer echtpaar Terpstra-Jepma op het Tweede Blad al was afgedrukt, ontvingen we nog het bericht, dat mevr. Terpstra vorige week is overleden.
De heer W. Koolstra, die zo attend was ons een stukje met een foto te zenden over dit echtpaar, dat 58 jaar geleden naar Amerika emigreerde, deelde ook dit ons telefonisch mede, nadat hij het van zijn zoon, die in de zelfde plaats woont, had vernomen. Dit artikel dateert uit 1964.