We zien hier Sjoerdje Sydses Jepma (1885-1922) op een foto genomen rond 1900.
Sjoerdje trouwde in 1910 met Klaas Jacobs Roorda (1885-1940).