Wijpkje Tjipkes Pasma.
Zij leefde van 1883 tot 1940 en was getrouwd met Reinder Posthuma slager te Tzummarum.