Op foto Jan Santema 1948-1949.

Het foto album van de familie Santema wonende in “Huize de Koekkoek” Swaerderwei Tzummarum.
De foto’s staan in de map zo ze in het album door Siet Santema zijn geplakt.
Dit album geeft een prachtig overzicht hoe deze familie in Tzummarum heeft gewoond en geleefd.