Jan van der Laan aan het Melken in het Kampke aan de Westerbuorren 1972.
Terwijl het onweer boven Tzummarum bijna was uitgewoed,kwam er nog een laatste hevige slag.
Later bleek dat twee hokkelingen en een kalve koe van de veehouder J.van der Laan van de Westerbuorren door de bliksem waren getroffen en op slag gedood.
De dieren liepen dicht bij elkaar,doch niet in het zelfde land.
De koe kwam na de dodelijke slag in de sloot terecht.