Sjoerd Terpstra, Freerk Broekstra, Siem Vellinga, Cornelis van der Laan en het jongetje is Emiel Vogels 1956.