Jan C. van der Laan en Renske Kroese van de hinneboel op Ropta.
Ouders van Cornelis J. van der Laan van de Westerbuorren Tzummarum.