Wachten op de thuiskomst van de ouden van dagen 1967 of 1968 ; v.l.n.r.Tabe de Jong, Johannes Jensma (pet),Hendrik van der Berg (kruin),Samme F.Talsma, Theunis Meijer, Douwe T. Westra en Harmen de Vries.