De tweeling Haeije en Aechje

De volgende negatieven zijn afkomstig van Baukje Westra.