Dit is het militielot wat mijn oerpake, Jan Tjipkes Pasma, trok in 1896.
Tijdens mijn stamboomonderzoek vond ik in de huwelijksbijlagen de volgende opmerking; "Jan Pasma, lichting 1896 trekt lot no. 70, wat hem tot geen dienst verplicht".
Mijn oerpake had dus geluk: hij hoefde niet in dienst.
Het onbreken van een stuk papier zal zijn veroorzaakt doordat de lotelingen het lot op hun pet speldden op de dag van de loting.