Deze jagers zijn v.l.n.r.; Tjipke Pasma (1909-1989), Pieter Pasma (1915-2003) en (misschien) Willem Struiksma.
Waar deze foto is gemaakt kan ik niet zeggen, maar het zal wel in of rond Tzummarum zijn.