Mijn vader en moeder Molle de Haan en Sijke de Haan/Trafaille te Tzummarum!
Bron: Tabe de Haan te Sliedrecht.