PB-houders;
Deze twee "Persoonsbewijs-houders" zijn gemaakt door mijn pake; Syds Pasma.
Syds Pasma sr. (1913-1997) was aan het begin van de oorlog nog vrijgezel.
Hij woonde nog bij zijn ouders, Jan Pasma en Bregtje Jepma, aan de Kleasterwei, en hij zal in de loop van de oorlog deze houders in elkaar hebben "genifeld".
Syds sr. was timmerman en had geen zin om in Duitsland te gaan werken, en hij dook daarom onder bij zijn zuster en zwager in Boksum, Grietje Pasma en Jaap Broersma.
Zo leerde hij mijn beppe, Pietje Weyer, kennen, waarmee hij in 1947 trouwde.
Deze houders zijn typische werkstukken van mijn pake; zo bleven de papieren mooi, men moest zuinig zijn op je spullen!. De afgebeelde Persoonsbewijzen zijn van Jan Tj. Pasma en zijn dochter Wypkje.