Syds sr. heeft in de loop van zijn leven heel wat afgetimmerd in zijn werkplaats in Boksum, waar hij zijn timmerbedrijf had.
Tot ver in de jaren tachtig is hij door blijven werken (hij was toen al in de 70!).