In deze map zijn de foto’s van de volgende familie’s geplaatst:
Fam. Pasma.
Fam.Santema.
Fam. de Haan.
Fam. v.d.Laan.
Fam.Talsma.
Fam.Westra.
Fam.Reitsma.

De oude man op de foto is Tjipke Pieters Pasma (1848-1936).
Tjipke trouwde in 1874 met Minke Jans Hofstra.
Ze kregen 4 kinderen; Pieter, Jan, Cornelis en Wypkje.

Foto's en teksten in deze map zijn afkomstig van Sijds Pasma uit Leeuwarden.