Dit zijn Pieter Rinses Pasma (1891-1960) en Sjoerdje Keuning (1891-1957).
Zij trouwden omstreeks 1920 en kregen in ieder geval 5 kinderen; Rinse, Anna, Neeltje, Elisabeth en Cees.
De foto is gemaakt in 1945, waarschijnlijk ter gelegenheid van een 25-jarig huwelijksjubileum van Pieter en Sjoerdje.
Pieters vader; Rinse Pieters Pasma (1863-1935), was een halfbroer van Tjipke Pieters Pasma (1848-1936) die op enige andere foto's te zien is.