Misschien zijn dit Rinse Pasma en Trijntje Ganzinga met hun kind.
Zij trouwden in 1944.
De foto is gemaakt in 1945, waarschijnlijk ter gelegenheid van een 25-jarig huwelijksjubileum van Pieter Pasma en Sjoerdje Keuning.