Op deze foto zien we waarschijnlijk zittend v.l.n.r. Antje Lieuwkes de Jong (1863-1946, weduwe van Rinse Pieters Pasma), Pieter Rinses Pasma (1891-1960) en Sjoerdje Keuning (1891-1957).
De personen hierachter zijn waarschijnlijk broers (+aanhang) en nakomelingen van Pieter.
Deze foto is waarschijnlijk tijdens het 25-jarig huwelijksfeest van Pieter en Sjoerdje.