Hier ontwikkelde Jan Westra de foto's. bij fotograaf Elzinga in Franeker.

In deze map zijn de foto’s van de volgende familie’s geplaatst:
Fam.Westra.
Fam. Pasma.
Fam.Santema.
Fam. de Haan.
Fam. v.d.Laan.
Fam.Talsma.
Fam.Reitsma.