VRIESLAND REFORMED CHURCH.

Zoals de eerste bewoners van Vriesland in het begin bijeenkwamen in de primitieve logkerk, zo komt nu de bloeiende gemeente van Vriesland en omgeving iedere zondag in dit nieuwe kerkgebouw samen.
Zo heeft geslacht op geslacht getuigd en getuigt nu de tegenwoordige gemeente van Vriesland.

I was glad when they said unto me:
Let us go into the House of the Lord.

Ter herinnering aan Ds. Ypma, de stichter van Vriesland, is indertijd een gedenksteen aangebracht in de in 1869 gebouwde kerk.
Deze steen is bij de bouw van de nieuwe Vriesland Reformed Church daarheen overgebracht en naast de ingang ingemetseld.

Zie voor foto gedenksteen nr 8472
Bron: Dirk Hoekstra.