De kerk die Ds. Zwemer bij zijn komst in Vriesland aantrof is in 1869 vervangen door een fraai wit stenen kerkgebouw met een ranke spitse toren.
Die voor Vriesland zo typerende kerk is, na meer dan een eeuw dienst te hebben gedaan, nu niet meer in gebruik, doch terecht aangemerkt als “Michigan Historic Site”, zoals blijkt uit het bij de kerk geplaatste bord, waarop het ontstaan van Vriesland zo is vermeld:
Bron: Dirk Hoekstra, uit het boekje “Ds.Marten Annes Ypma 1810-1863.”