Reformed Church te Vriesland, Michigan, gebouwd in 1869, nu niet meer als kerk in gebruik.
De kerk die Ds. Zwemer bij zijn komst in Vriesland aantrof is in 1869 vervangen door een fraai wit stenen kerkgebouw met een ranke spitse toren.
Bron: Dirk Hoekstra, uit het boekje “Ds.Marten Annes Ypma 1810-1863.”