Bron: Dirk Hoekstra, uit het boekje “Ds.Marten Annes Ypma 1810-1863.”